יצאנו שלמים - 16 שירים


יצאנו שלמים
Close Calls

תשע"ב 2012
כל הזכויות שמורות למשוררת ג'ניס רביבו
© 2012 Janice Silverman Rebibo
 

 
 השירים נבחרו ע"י עמוס לויתן ביוני 2012
מתוך ספריה הקודמים של ג'ניס רביבו:
זרה, ספרית פועלים, 1997
תרגילי חיסור, גוונים, 2000
אחרי העזריאלי לפני הקריה, כרמל, 2004
זרה בציון, גוונים, 2007
מספר שירים בקובץ ראו אור לראשונה ב-
מאזנים, עתון 77 ומעריב/זמן תל-אביב