יומן תמים

  Yoman Tamim, Moznaim, June ג'ניס רביבו, יומן תמים: שבעה ימי-פרידה מאהובי, מאזניים, יוני 2004
[click to view - click again to enlarge - back arrow to return to this page]